top of page

KRESBA MIRACLE KÓDŮ NA JEDNOM Z ENERGETICKY NEJSILNĚJŠÍM MÍSTĚ PLANETY 

Tento dar se mi otevíral postupně, a tak vás nyní můžu i tímto kouzelným způsobem podpořit na vaší cestě srdce a Duše.

Miracle kódy a symboly

Miracle kódy a symboly jsou vlastně tzv. světelným jazykem. Světelný jazyk má více vysvětlení.

  • Jazyk Duše / Vyššího já

  • Kódovaný přenos čisté lásky. V každém kódu (ať už jde o zvuk, symbol nebo znak) je ve skutečnosti skrytá velká nálož kvantových informací, které slouží k uvolnění starého nebo k aktivaci nového

  • Tento přenos vám může pomoci rozpomenout se na různé kapacity vaší Duše (vzpomínky na minulé životy vč. galaktických, spojení s vaší rodinou Duše a vašimi průvodci, prohloubení vašich spirituálních Darů a mnoho dalšího)

Vyberte si jednu ze 100 barev a já vám sepíšu na papír o velikosti A3 speciální aktivační kódy přímo na posvátném kopci Tór, které můžete propojit s jakýmkoliv záměrem vaší duše a vašeho srdce. Nebo si můžete nechat sepsat kódy bez speciálního záměru a nechat si skrze symboly předat dary z Avalonu, které můžete skrze tyto kódy otevřít. Můžete si nechat kódy sepsat i s obecnějším záměrem a to třeba tím, že chcete skrze toto posvátné místo podpořit, zprůchodnit, zaktivovat nějakou oblast v životě (hojnost, zdraví, partnerství, vztahy, seberozvoj) nebo si můžete dát záměr, ať kódy podpoří to, co je v největším souladu s vaší duší v té největší lehkosti, radosti a lásce.

02B38750-78E4-42DC-A204-98C59B6DE0B3.jpeg
IMG_6020.JPG

NABÍDKA NA SEPSÁNÍ KÓDŮ PRO VAŠI DUŠI NA
POSVÁTNÉM KOPCI TÓR

Tato nabídka je speciální tím, že pro vás budu kódy sepisovat přímo na kopci Tór

(srdeční čakra Země) nebo v Chalice Well u studny, o které se říká, že je svatým grálem. Můžete si vybrat místo, kde vám kód sepíšu, speciální barvu fixy, kterou pro vás budu kódy psát a kreslit, a také záměr se kterým pro vás budu kódy kreslit.

 

O Glastonbury (Avalonu)

Posvátná silová místa v Glastonbury a okolí jsou jedny z nejsilnějších na Zemi – přicházejí hluboké prožitky a aktivace potenciálů díky propojení se s pradávnými silovými místy Země – ladění se na energie daných silových míst navyšuje vibrace srdce, těla, duše – rozpouští se blokády v srdci, otevírají se cesty k větší svobodě duše i těla, rozkvétá posvátné lidství v nás.

Na svatých místech Avalonu je možné se otevřít přílivu nových sjednocujících energií, které mají moc stírat staré dualitní uvažování i prožívání a převést nás nově do stavu harmonie a souladu s naší podstatou, vesmírným plynutím a tvořením.

Glastonbury a jeho okolí, dříve nazývané také Avalon, nese a stráží energii jedné ze srdečních čaker Země a Bohyně Velké Matky. Avalon je po právu opředen množstvím legend a mýtů a především těmi grálovými. Svým kouzelným dotekem poskytuje změnu a posun ve vědomí i cítění všem poutníkům, kteří jej navštívili či navštíví, napříč věky až po dnešní čas. Kdo se tomuto doteku otevře, začne více vnímat své srdce, jeho potenciál a rozpínání a pocítí skrze otevřené srdce změnu ve svém vědomí a prožívání života. Je to jedno z míst na Zemi, jehož dalekosáhlý léčivý potenciál se dotkne každého, kdo žádá.

Posvátná hora Tór: zde se křižují geometrické linie Máří Magdaleny a sv. Michaela. Hora je unikátní svým tvarem a je to největší 3D labyrint na světě. Když pečlivě následujeme mapy, můžeme projít všemi vrstvami labyrintu až do magického středu. Věž na kopci představuje symbolickou bránu mezi „obyčejným Glastonbury“ a „mystickým Avalonem“. Když rituálně procházíme věží, máme příležitost nechat silný vítr odfouknout všechno, co nám v životě zamlžuje zrak, abychom mohli vidět sebe i okolí v pravdivém světle.

Chalice Well: U úpatí hory Tór stojí klidná, meditativní sedmi čakrová zahrada zvaná Chalice Well, vybudovaná kolem přírodního pramene načervenalého zbarvení. Tomu se připisují napříč staletími mnohá zázračná uzdravení. Legenda praví, že na dně zdejší studny leží symbol největších lidských tužeb – svatý grál.

Se studnou samotnou je spojeno mnoho asociací v průběhu nespočetných věků. Je to posvátné místo ležící mimo čas, plné legend, symbolismu a zvláštní atmosféry. Místo, jehož historie nezná počátku.

K nabídce je možné se připojit do: 24.1. 2023 nebo do naplnění kapacity 12 lidí.

Investice: 888 Kč

NABÍDKA
A
FORMULÁŘ


Nabídka je časově a kapacitně omezená.

Přeji vám, ať si skrze tuto nabídku otevřete, podpoříte a ukotvíte to, co si vaše srdce přeje.

 

 

Co nabídka obsahuje:

  • Kresba kódů a symbolů pro vaši duši přímo na jednom z posvátných míst na  Bali

  • Vonná tyčinka z Bali

  • Zaslání kresby s tyčinkou po návratu z cesty v týdnu od 5. 3.

Pokud tato nabídka oslovila vaše srdce, vyplňte objednávkový formulář níže.

Poté vám přijde e-mail s údaji k platbě

Po dokončení platby vám zašlu ještě speciální formulář pro maximální naladění na váš záměr.

7ED4FFB1-925A-4A3F-B9D2-41CC7255B7FE.jpeg
IMG_6023.JPG
bottom of page