top of page

Podmínky opakovaných plateb

Podmínky opakovaných plateb
pro službu placeného obsahu newplace.cz (dále jen „Služba“) prodávajícím, Newplace - Zuzana Noah, IČO: 01440616 se sídlem Pindula 28, PSČ: 664 31 Lelekovice (dále jen „Prodávající“).

1. S Vaším souhlasem, který udělíte zaškrtnutím příslušného okénka pro souhlas s opakovanou platbou přímo v objednávkovém formuláři, využívá Prodávající při prodeji Služby systému opakované platby (tj. automatické strhávání plateb z platební karty, tzv. reccuring payments), a to po dobu trvání předplatného. Pro realizaci opakovaných plateb Prodávající využívá platební bránu ThePay.cz, s.r.o..

2. Zaškrtnutím souhlasu udělujete souhlas:
se založením a parametry opakované platby (podrobnosti se dozvíte níže) a s uložením platebních údajů na straně platební brány ThePay.cz, s.r.o.. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, s Prodávajícím uvedená společnost nesdílí a Prodávající k nim nemá přístup. Společnost ThePay.cz, s.r.o. nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

 

3. Parametry opakované platby pro Službu:

a. Jde o platbu za měsíční předplatné (tedy 30 dní počínaje dnem první nebo každé opakované platby).

b. Platba se strhne vždy 1. den měsíčního předplatného (tedy 1. den, 31. den, 61. den atd) a to po celou dobu užívání Služby.

c. Strhávána bude fixní částka, při každé jednotlivé platbě.

Po úvodní registraci a zadání platebních údajů se uživateli na jeho bankovním účtu zablokuje částka ve výši 1 Kč z důvodu ověření údajů platební karty.

Tato částka bude odblokována po uplynutí 4 dnů ode dne zadání platebních údajů.

d. Pokud dojde ke změně ceny Služby, budete o tom předem informováni e-mailem a sami se rozhodnete, zda budete Službu dále využívat anebo ji zrušíte.

e. Uživatel má kdykoli možnost se z automatických plateb odhlásit

Pokud se rozhodnete neprodloužit Službu o další období, můžete nás o ukončení Služby rovněž informovat e-mailem zaslaným na zuzka@newplace.cz nejpozději 4 dny před koncem aktuálního období využívání Služby.

V takových případech je poskytování Služby ukončeno uplynutím aktuálního období, na které je Služba uhrazena.

Tyto podmínky jsou účinné od 3. 1. 2023

2.jpg
bottom of page