top of page

CRYSTAL GRID OF ABUNDANCE AT THE ENERGETICALLY STRONGEST PLACES ON THE PLANET
TO ANCHOR THE AWARENESS OF WELFARE AND FINANCIAL FREEDOM

This idea arose spontaneously on one of the Azores islands.
On one of the cliffs, I was inspired to create a crystalline grid of abundance for myself, which will gradually grow in connection with my journeys to sacred places.

And I thought I might as well create it for some of you.

Crystal grid

A crystal grid is a way of working with crystals where we use them cooperation and the intention with which we build it. An ideal grid is folded into regular shape in accordance with sacred geometry. I will use sacred geometry in every ritual I do in connection with this offering. This special grid of abundance will be shaped according to the places on the planet where I will gradually leave the crystals.

 

The Azores are the first place where the grid was anchored and the next place where it is now anchored is Santiago de Compostela. The grid will be expanded in connection with my further journeys through sacred places. You can then mentally imagine how the grid will be formed energetically by connecting the places on the map. I will gradually draw the places on the map, so you will see its shape during the next offers.

The power and strength of crystals grid

  • Crystal grids have the power and the power to attract into our lives everything we wish to have in it or, on the contrary, help us to dissolve what we no longer wish to experience.

  • Grids are too a driving force that will give our intentions the necessary spark, that will attract or dissolve everything we focus on with its energy.

I love working with crystals. They are great helpers and such "vibrational anchors" for me. A crystalline grid of abundance will be created gradually in the most energetically interesting places on the planet, and you can always intuitively decide whether the next place I visit will call you and you will join this offer as well.

In the place where I anchor the abundance grid, I always leave a crystal linked to your name and with the intention of anchoring abundance, financial freedom and the consciousness of well-being for you as part of the abundance ritual.

Maybe you just need one stone in one special place for your intention, or maybe you join all the offers and all the energy places. It is entirely up to your intuition.

 

For other parts of the crystal grid, I plan these additional locations:

Hawaii, Bali, Japan, Tanzania, Pyramids Bosnia and Herzegovina, Pyramids in Egypt and other places that call me for this purpose.
 

02B38750-78E4-42DC-A204-98C59B6DE0B3.jpeg
558E6525-A573-47B3-970E-5DC00930243D.jpeg

GRID ANCHOR OFFER ON
3 STRENGTH PLACES IN AVALON ON FULL MOON 11/27/2023

Tato nabídka je speciální tím, že pro vás budu mřížku hojnosti ukotvovat 3 rituály na 3 speciálních silových místech v Avalonu. Na každém místě za každého z vás a vaši hojnost, blahobyt a finanční svobodu nechám jeden himalájský křišťál. Tedy v tomto případě budete mít v Avalonu 3 křišťály, kterými mřížku ukotvím a zároveň ji energeticky propojím s Azorskými ostrovy a Santiagem de Compostelou, kde již mřížka ukotvená je.

 

Součástí rituálu je i vytažení karty přímo pro vás na místě, kde je podle legendy uložen svatý grál. Kartu vám pak společně s jejím výkladem zašlu v emailu po mém návratu z této cesty.

 

3 energetická silová místa Avalonu, kde pro vás bude mřížka ukotvená

Posvátná silová místa v Glastonbury a okolí jsou jedny z nejsilnějších na Zemi - přicházejí hluboké prožitky a aktivace potenciálů díky propojení se s pradávnými silovými místy Země - ladění se na energie daných silových míst navyšuje vibrace srdce, těla, duše - rozpouští se blokády v srdci, otevírají se cesty k větší svobodě duše i těla, rozkvétá posvátné lidství v nás.

Na svatých místech Avalonu je možné se otevřít přílivu nových sjednocujících energií, které mají moc stírat staré dualitní uvažování i prožívání a převést nás nově do stavu harmonie a souladu s naší podstatou, vesmírným plynutím a tvořením.

Glastonbury a jeho okolí, dříve nazývané také Avalon, nese a stráží energii jedné ze srdečních čaker Země a Bohyně Velké Matky. Avalon je po právu opředen množstvím legend a mýtů a především těmi grálovými. Svým kouzelným dotekem poskytuje změnu a posun ve vědomí i cítění všem poutníkům, kteří jej navštívili či navštíví, napříč věky až po dnešní čas. Kdo se tomuto doteku otevře, začne více vnímat své srdce, jeho potenciál a rozpínání a pocítí skrze otevřené srdce změnu ve svém vědomí a prožívání života. Je to jedno z míst na Zemi, jehož dalekosáhlý léčivý potenciál se dotkne každého, kdo žádá.

Posvátná hora Tor: zde se křižují geometrické linie Máří Magdaleny a sv. Michaela. Hora je unikátní svým tvarem a je to největší 3D labyrint na světě. Když pečlivě následujeme mapy, můžeme projít všemi vrstvami labyrintu až do magického středu. Věž na kopci představuje symbolickou bránu mezi „obyčejným Glastonbury“ a „mystickým Avalonem“. Když rituálně procházíme věží, máme příležitost nechat silný vítr odfouknout všechno, co nám v životě zamlžuje zrak, abychom mohli vidět sebe i okolí v pravdivém světle.

Chalice Well: U úpatí hory Tor stojí klidná, meditativní sedmi čakrová zahrada zvaná Chalice Well, vybudovaná kolem přírodního pramene načervenalého zbarvení. Tomu se připisují napříč staletími mnohá zázračná uzdravení. Legenda praví, že na dně zdejší studny leží symbol největších lidských tužeb – svatý grál.

Se Studnou samotnou je spojeno mnoho asociací v průběhu nespočetných věků. Je to posvátné místo ležící mimo čas, plné legend, symbolismu a zvláštní atmosféry. Místo, jehož historie nezná počátku. 

 

Abbey: Další křižovatku „dračích linií“ země najdeme v Glastonbury Abbey – nejstarší křesťanský kostel v Anglii, kde je údajně pohřben král Artuš s královnou Guinevrou. Opatství se nachází na místě původní pohanské svatyně s nejstarší křesťanskou kaplí. Údajně ji založil Josef z Arimatie, když do Glastonbury přišel s desetiletým Ježíšem. Opatství je také kulisou pro několik světoznámých příběhů lásky – místem rozjímání Máří Magdalény, která zde údajně trávila hodně času po ukřižování Ježíše, když žila a kázala převážně na jihu Francie.

K nabídce je možné se připojit do: 17. 11. 2023 nebo do naplnění kapacity 22 lidí

Cena za ukotvení hojnosti v Avalonu na třech silových místech: 1111 Kč

OFFER
AND
FORM


The offer is time and capacity limited. The ritual of abundance, leaving three crystals for each of the participants of the ritual, will take place on the full moon on 11/27/2023

Přeji vám, ať se skrze tuto nabídku otevřete vytvoření tolika bohatství, kolik si vaše srdce přeje.

 

 

Co nabídka obsahuje:

  • Zanechání krystalu s vaším jménem a se záměrem ukotvení hojnosti na všech úrovních přímo pro vás na 3 speciálních místech v Avalonu v rámci rituálu hojnosti pro tento účel.

 

Formou e-mailu po mém návratu do ČR (v týdnu od 4.12. 2023) dále získáte:

  • Video a fotku z rituálu

  • Kartu vytaženou v Avalonu s poselstvím přímo pro vás

  • Speciální facebooková skupina, ve které s vámi živě posdílím energii těchto míst.

Pokud tato nabídka oslovila vaše srdce, vyplňte objednávkový formulář níže.

Poté vám přijde e-mail s údaji k platbě.

7909E860-4C93-409D-8931-03147918159D.jpeg
7ED4FFB1-925A-4A3F-B9D2-41CC7255B7FE.jpeg
bottom of page